zondag 13 maart 2011

First Manassas/Bull Run.

Na de slag bij Fort Sumter zijn Noord en Zuid enige tijd bezig met het reorganiseren van hun legers en zij  bereiden zich voor op de strijd.  Beide kanten dachten dat de oorlog kort zou duren. Misschien maar 1 veldslag. Duizenden mannen melden zich aan om voor de Noorderlingen te vechten.
South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Texas, Louisiana, Virginia, Arkansas, North Carolina an Tennessee vormden de Zuidelijke staten. De bevolking van de Noordelijke staten is 2 keer zo groot is als de bevolking van de Zuidelijke staten. De Zuidelijke staten hebben geen industrie en moeten in het Noorden voorraden kopen om hun troepen te bevoorraden. De Confederate States of America vestigden hun hoofdstad in Richmond, Virginia, slechts 160 km van Washington, de hoofdstad van de Unie. De strijdkrachten van beide kanten richten  in het begin hun aandacht op dit gebied.
De Zuiderlingen verzamelden hun troepen bij de spoorweg kruising bij Manassas, aangezien een treinverbinding  met het zuiden belangrijk werd geacht voor succes.

File:Pgt beauregard.jpg

Brigadier Generaal Beauregard stelde zijn manschappen op langs de Bull Run lijn, die oostelijk van het station lag. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis werden soldaten per trein naar een slagveld vervoerd. Met 21.000 man wilde hij de spoorlijn beschermen. Hij had geen plannen het Noorden binnen te trekken. Brigadier Generaal Joseph Johnston was in de Shenandoah vallei met 11.000 man.
De Noorderlingen stonden met 35.000 meest onervaren manschappen onder leiding van Brig. Generaal Irving McDowell. Hij wilde tijd hebben om een strategie te ontwerpen. Maar de politieke leiders wilden een snelle actie en droegen hem op snel aan te vallen en op te trekken naar Richmond.
McDowell besloot een deel van de manschappen naar de Shenandoah vallei te sturen om Johnston daar bezig te houden, zodat Beauregard geen versterkingen zou hebben. De warmte en onervarenheid vertraagden de opmars van de Noorderlingen. Johnston besloot een klein regiment in de vallei achter te laten om de Noorderlingen om de tuin te leiden en sloot zich met een groot aantal manschappen aan bij Beauregard. McDowell wilde onderweg kleine aanvallen uitvoeren om de Zuidelijke troepen te misleiden, terwijl het grootste deel van zijn troepen zich bij Bull run verzamelde.
Johnston en Beauregard hebben de Noorderlingen gezamenlijk aangevallen en grote verwarring gesticht.  De Noorderlingen dachten, door gebrek aan communicatie en ervaring, dat de slag verloren was en trokken zich terug. De Noorderlingen, die dachten aan een snelle overwinning, werden geconfronteerd met bijna 3000 gevallen soldaten en een groot verlies aan materieel. De Zuiderlingen verloren bijna 2000 manschappen.
Deze slag is de eerste grote slag in de oorlog. De slag is ook beroemd geworden omdat veel rijke politici en inwoners van de noordelijke staten naar het slagveld reisden om de nederlaag van de Zuidelijke Staten bij te wonen.

Gewapend met picnic-manden en champagne verwachten de burgers een chaotische terugtrekking en overwinning. Dit gebeurde ook, alleen niet aan de verwachte kant. Toen de Noordelijke troepen vluchtten en in de richting van de toeschouwers renden,  kwamen de burgers terecht midden in het strijdgewoel en moesten naast soldaten rennen voor hun leven. Hun picnic manden en koetsen achterlatend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...