zaterdag 29 januari 2011

Civil War Tribute.

Dit jaar is  het 150 jaar geleden dat de Amerikaanse Burgeroorlog uitbrak. Er zijn veel aktiviteiten om dit feit te herdenken en een ervan is de quilt Civil War Tribute.

Marcus Civil War Tribute BOM Quilt


Het was een blok van de maand van Homestead Hearth in 2010 en Marcus Fabrics heeft er een speciale serie stoffen voor laten ontwerpen door Judie Rothermel.
Elke maand werd een veldslag herdacht met een serie blokken. De 1e veldslag was de slag bij Fort Sumter, waarmee het begin van de oorlog een feit was.
De Amerikaanse Burgeroorlog heeft een lange aanloop gehad. Al vele jaren groeide de tegenstelling tussen de Noordelijke en de Zuidelijke staten. Het Noorden was geindustrialiseerd en kende geen slavernij. Wel grote groepen arbeiders, die slecht betaald werden, in slechte omstandigheden moesten werken en slecht gehuisvest waren. Het zuiden had een economie gebaseerd op landbouw op grote plantages. De landeigenaren woonden in de grote huizen. Zij hadden slaven voor alle arbeid, zowel arbeid binnenshuis als op de velden. De slaven woonden in allerhande bijgebouwen. Zij hadden geen rechten, kregen geen loon en konden verkocht worden aan willekeurig wie dan ook. Een ander groot verschil tussen Noord en Zuid was de relatie tot de Staat. De zuidelijke staten kregen steeds meer moeite met de werking van de Federale Staat. Zij vonden dat de afzonderlijke staten een grotere onafhankelijkheid moesten hebben en zelf de wetten moesten maken. Zij wilden niet dat de Federale Staat de wetten maakten. Dit had alles te maken met de groei van de Unie. Na de oorlog tussen de Unie en Mexico (1846-1848) trad Texas toe tot de Unie en de discussie ontstond of Texas wel of geen slavenstaat zou worden. De Zuidelijke staten vonden dat Texas bij hen hoorde en zelf moest beslissen om slaven te houden. De Federale regering wilde een wet aannemen die verbood slaven te houden in de nieuwe staten, die tot de Unie zouden toetreden. Een aantal Zuidelijke staten, onder aanvoering van South-Carolina, dreigde zich af te scheiden van de Unie en een zelfstandige natie te stichten als dit zou gebeuren. Zo ontstond er een ingewikkeld compromis van 5 wetten, dat gedurende 4 jaar voor enige rust op dit terrein leidde.
Echter in 1860 werd Abraham Lincoln president van de Verenigde Staten.Hij wilde uitbreiding van de slavernij voorkomen. Tijdens zijn campagne had hij daar nooit een geheim van gemaakt en South-Carolina dreigde zich af te scheiden als Lincoln president werd. Nog voor Lincoln op 4 maart 1861 als President werd geinstalleerd, scheidden 7 staten zich af en richten een eigen staat op the Confederate States of America met Jefferson Davies als President.
Voor Lincoln was dit een groot probleem. Het was ongrondwettelijk, maar hij wilde geen oorlog. Het heeft nog ongeveer een maand geduurd en toen was strijd onontkomelijk.
In de haven van de stad Charleston lag een bataljon soldaten van de Unie in Fort Moultrie. Toen de Zuidelijke staten zich afscheidden van de Unie en een eigen staat stichtten, kwam dit bataljon in `vijandelijk` gebied te liggen. De commandant, majoor Robert Anderson, verliet het onverdedigbare Fort Moultrie en verplaatste zijn twee compagnieën (85 manschappen) naar Fort Sumter, dat op een eilandje voor de kust lag. Zij hebben het daar een aantal maanden uitgehouden al werden zij herhaald opgeroepen door de Zuidelijke brigadegeneraal P.G.T. Beauregard tot capitulatie. Tijdens een van de Noordelijke pogingen om het garnizoen te bevoorraden, op 12 april 1861, begonnen Beauregards troepen op de bevoorradingsschepen te schieten. Zij schoten 36 uur achter elkaar waarna de Noordelingen op 13 april zich overgaven. Dit was het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog, die tot 1865 zou duren en aan beide zijden veel slachtoffers zou kosten.

De televisie serie North and South uit 1985 geeft in het eerste deel een goed beeld van de aanloop naar de oorlog. Ook het verschil in levensstijl tussen de verschillende landsdelen komt goed tot uiting. En uiteindelijk laat de serie zien hoe 2 bevriende families, een uit het Noorden en een uit het Zuiden, na het uitbreken van de oorlog, in de problemen komen en in de strijd zelfs tegenover elkaar komen te staan. De serie is gebaseerd op historische feiten.
Een andere film, die een goed beeld geeft van deze periode is Gone with the Wind.
Wie meer historisch materiaal wil of een documentaire kan de films bekijken  Gods and Generals en  Gettysburg.

Barbara Brackman heeft een speciale blog ter herdenking van de Amerikaanse Burgeroorlog en quilts uit die tijd. Ze heeft op haar blog ook een blok van de week.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...